Πληροφορίες για τον σύλλογο Συν/χων Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών – Πειραιώς και Στ. Ελλάδος

Στις  16-10-2001 σε συγκέντρωση 40 περίπου συν/χων δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισαν την ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συν/χων Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών».

Το έτος 2003 με πρωτοβουλία του Προέδρου  του Συλλόγου ΔΙΑΜ. ΓΕΩΡΓΤΣΕΛΟΥ έγινε τροποποίηση του καταστατικού και μετονομάσθηκε σε «Σύλλογος Συν/χων Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών – Πειραιώς και Στ. Ελλάδος» με έδρα την Αθήνα.

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι: η αλληλεγγύη και συμπαράσταση μεταξύ των μελών και η σύσφιξη των σχέσεων, η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και η οικονομική βελτίωση των μελών. Η επικοινωνία και ανάπτυξη των σχέσεων με τα αδελφά σωματεία επίσης η διενέργεια εορτών, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων.

Όσον αφορά την οικονομική βελτίωση ο σύλλογος είχε πολλές φορές επαφές με τον εκάστοτε Πρόεδρο του Ταμείου Νομικών και κατόπιν αιτήματος μας χορηγούσε εφ’ άπαξ μια σύνταξη.

Με τις ενέργειες του Συλλόγου, έχουν κατατεθεί αγωγές από τα μέλη κατά του Δημοσίου, για τις μειώσεις των νόμων 4093/2012 κλπ. και τώρα είμαστε σε συνεννόηση με δικηγόρους, για να ασκήσουν αγωγές για τις μειώσεις και στο Ταμείο Νομικών, καθώς και για την εισφορά Αλληλεγγύης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών το Συλλόγου.


Επίσης, ο σύλλογος κάθε νέο έτος κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε κέντρο με ζωντανή μουσική.

Έχει κάνει διάφορες εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.


Ο Σύλλογος τηρεί λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 066/480-012-50.

Η Συνδρομή είναι 15 ευρώ το έτος.

Τα γραφεία του Συλλόγου είναι στο Μέγαρο του Εφετείου Αθηνών και τo τηλέφωνο / FAX είναι το 210 6404816


Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την τρέχουσα τριετία είναι:

ΣΦΕΤΣΟΥ ΚΛΕΙΩ

ΤΡΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΝΙΑ

ΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ